Arkivets historie

Den 13. oktober 1986 vedtog Kolding Byråd at etablere et stadsarkiv under ledelse af en stadsarkivar. Det betød, at Kolding Stadsarkiv blev dannet ved en sammenlægning af Lokalhistorisk Arkiv og Kolding Kommunes arkiv fra den 1. januar 1987. Kolding Stadsarkiv overtog hermed det arkivmæssige ansvar for Kolding Kommunes arkivalier. Birgitte Dedenroth-Schou blev udnævnt til stadsarkivar og til at inspirere arkivets fortsatte arbejde, blev der nedsat et ”Kontaktudvalg” med repræsentanter fra byens foreningsliv. Siden er Kontaktudvalget ændret til Lokalhistorisk Udvalg, som ledes og koordineres af Stadsarkivaren. Arkivets første vedtægter og retningslinjer for arkivets kommende arbejde blev vedtaget på et byrådsmøde den 9. marts 1987, som siden er blevet arkivets officielle fødselsdag.

Den 9. marts 1987 vedtog Kolding Byråd vedtægterne for Kolding Stadsarkiv. De er senest blevet revideret op til kommunesammenlægningen i 2007.

Kolding Stadsarkivs vedtægter af 2006
Forinden etableringen af stadsarkivet havde der været et langt forarbejde, der tog sin begyndelse tilbage i 1983, hvor den daværende leder af det Lokahistoriske Arkiv, Birgitte Dedenroth-Schou udførte en omfattende undersøgelse omkring journalisering, arkivering og kassationer i Kolding Kommunes forvaltninger. Undersøgelsen blev dokumenteret i en rapport i slutningen af året, som satte den kommunale arkivering og kassation på dagsorden. Resultatet blev, at Kolding Kommune, som den første kommune uden for hovedstadsområdet, oprettede et stadsarkiv med ansvar for kommunes arkivalier. I de efterfølgende år kom der flere stadsarkiver til, bl.a. i Aalborg, Esbjerg, Vejle og Odense. I dag er der oprettet knap 50 stadsarkiver i Danmark. Arkivloven af 1992 var medvirkende til at generere denne udvikling af kommunale arkiver landet over. Loven var landets første arkivlov, der fastlagde præcise krav til offentlige myndigheders arkivering. Det blev samtidigt fastlagt, hvilke kommunale arkivalier der havde interesse og dermed skulle bevares for eftertiden. Disse bevarings- og kassationsbestemmelser er siden blevet revideret løbende.  

Stadsarkivet havde til at begynde med til huse på hovedbiblioteket i Jernbanegade, hvor Lokalhistorisk Arkiv tidligere var flyttet til. Samtidig blev der etableret midlertidige magasiner i ledige lokaler i Klostergården. I 1992 flyttede Kolding Stadsarkiv til Staldgården til større lokaler og bedre faciliteter.

Arkiv-historie 640x400

I forbindelse med renoveringen af Nicolai-komplekset opstod muligheden for, at Kolding Stadsarkiv kunne blive en del af dette kulturelle center. Denne gang i den gamle borgerskole, som blev bygget i 1856 - netop i tidsrummet mellem landkommunalloven af 1841 og købstadskommunalloven af 1868. En ganske passende historisk ramme for et kommunalt arkiv. Flytningen til de nye lokaler, som blev navngivet "Nicolai Historie", blev fejret ved en indvielse den 17. juni 2006. På det tidspunkt var Nicolai Biograf og Café allerede flyttet ind i bygningen overfor Stadsarkivet - den gamle Forskole fra 1908. Og i de følgende år rykkede de øvrige naboer ind: Nicolai for Børn, Nicolai Kunst og Design samt House of Design. I dag rummer og tilbyder Nicolai-husene et spændende og anderledes mix af nyt og gammel - tradition og fornyelse. Udover nærmagasinerne i Nicolai Historie har Stadsarkivet tre fjernmagsiner rundt i byen; Brostrædet, Nytorv og på Havnen. Derudover har vi også magasinplads i fællesmagasinerne hos Center for bevaring af Kulturarv i Vejle.

En af de første store opgaver i de nye lokaler var overdragelsen af de kommunale arkivalier fra de tidligere kommuner; Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov, der nu blev samlet og registreret i Kolding Stadsarkiv.

I 2012 kunne Kolding Stadsarkiv fejre 25 års jubilæum og samme år gik stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou på pension efter 36 års lokalhistorisk tjeneste. Den 1. september 2012 begyndte Lene Wul på posten, som ny stadsarkivar.

 

 

 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki