Koldingbogen 1992
Årgang 22
 • Ode til et avisbud.
  Caroline Frantzmann, avisbud ved Kolding Avis 1888-1913.
  Forfatter: Inga Bjerregaard
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Gasværk
  Etableret 1861, 125 års jubilæum i 1986.
  Forfatter: K. G. Astrup, H. Frederiksen.
  Se PDF dokumentet
 • Indvandrere sydfra 1860-1870
  Det var hovedsagelig tyskere og danskere fra tyskbesatte områder, der indvandrede til Kolding i tiåret 1860-70.
  Forfatter: Tove Jørgensen
  Se PDF dokumentet
 • Harte Vandmølle
  Stampemølle mellem Harte by og Påby ca. 1200-1570, flyttet ca. 1570.
  Forfatter: H. C. Ervald
  Se PDF dokumentet
 • Udsmykningen af Naturskolen ved Marielundsøen
  Forfatteren, som fik mulighed for at dekorere naturskolen som sit afgangsprojekt fra tegning og grafik på Kunsthåndværkerskolen i Kolding.
  Forfatter: Henriette Brun Hansen
  Se PDF dokumentet
 • Kolerahusene i Kolding.
  Som foranstaltninger mod større epidemier, kolera i særdeleshed, opførtes i 1866 og i 1914 karantænestationer, såkaldte kolerahuse, hvor sygdomsramte kunne anbringes.
  Forfatter: Torsten Sørensen
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Seminarium 1952-1992.
  Seminariets historie fra starten på Kolding Gymnasium i 1952, på Dyrehavevej fra 1957, til nedlæggelsen i 1992.
  Forfatter: Carl Petersen
  Se PDF dokumentet
 • Dansk begejstring og eftertanke ved årsskiftet 1871.
  Nationale følelser og national identitet kom til udtryk i befolkningen og i den lokale presse i Kolding under den fransk-tyske krig 1870-71. Krigen afstedkom bl.a. at franske officerer og soldater flygtede til Danmark, bl.a. til Kolding.
  Forfatter: Søren Flø Sørensen
  Se PDF dokumentet
 • Angrebet på sukkerdamperen "Gustav" i Kolding Fjord
  Engelske jagerbomberes fejlagtige angreb på sukkerskibet "Gustav" på Kolding Fjord den 15. november 1944.
  Forfatter: Gunnar Ebbesen
  Se PDF dokumentet
 • Harte Gymnastik- og Idrætsforening.
  Oprettet ca. 1868.
  Forfatter: Edvard Køhrsen
  Se PDF dokumentet
 • En dag med krudt og kringler.
  Kolding Marineforenings sommerudflugt i 1923, med deltagelse af konditor P. W. Klaaborg.
  Forfatter: Bent Petersen
  Se PDF dokumentet
 • I skole under krigen.
  Forfatteren om sin skolegang på Kolding Pigeskole ca. 1933-1942 og Kolding Købmandsskole 1942-43.
  Forfatter: Louise Møller-Nielsen
  Se PDF dokumentet
 • En kongelig mærkedag.
  Om festlighederne i Kolding i anledning af Kong Christian 9. og Dronning Louises guldbryllup den 26. maj 1892.
  Forfatter: Vivi Jensen
  Se PDF dokumentet
 • Saltmøllekanalen
  Kanal mellem Stallerup Sø og Saltværket ved Kolding, bygget mellem 1568 og 1571.
  Forfatter: H. C. Ervald
  Se PDF dokumentet
Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki