For forvaltningen
Kolding Stadsarkiv er i henhold til arkivlovens § 7 offentligt arkiv for Kolding Kommune. Stadsarkivet skal bl.a. sikre at væsentlige oplysninger om kommunens opgaver er dokumenteret og tilgængelige for eftertiden. Derfor stiller Stadsarkivet særlige krav til kommunens forvaltninger om hvorledes papirarkiver og IT-systemer håndteres i forvaltningerne. Forvaltninger og institutioner har under særlige betingelser mulighed for at få adgang til deres egne arkivalier.
Hvad er arkivalier?
Arkivalier er sager og dokumenter, såvel digitale som af papir. Det er også data fra fagsystemer, kort, fotos, video og lyd.
God arkivskik
God arkivskik handler om orden, systematik og ordentlige opbevarings-forhold. Det handler også om omtanke. Uanset om det drejer sig om papir eller data.
ESDH/Acadre
Acadre er kommunens væsentligste tværgående administrative system. Det er et stærkt værktøj til at sikre at kommunens dokumentation er i orden, både nu og i fremtiden. Men det skal bruges med omtanke.
System- eller arkivansvarlig?
Er du ansvarlig for et IT-system, så følger der et helt særligt ansvar i forhold til at sikre, at systemet muligvis skal afleveres til stadsarkivet. Det samme gælder for papirarkiver.
Adgang til arkivalier
Kommunens forvaltninger og institutioner kan rekvirere egne arkiverede sager fra Stadsarkivet. Læs her om muligheder og forbehold.
Søg i arkivet
Periode:
Kolding Wiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til Kolding Wiki
Søg i arkivet
Periode:
Kolding Wiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til Kolding Wiki