Saglig Samling

Saglig Samling er arkivets samling af avisudklip, mindre tryksager og andet materiale, der ikke er blevet registeret i bogsamling eller som arkivalie.

Saglig samling 640x400

Saglig Samling indeholder bl.a. meget om byens gader, omegnssognene og besættelsestiden. Saglig Samling er ordnet efter bibliotekernes DK5-system med enkelte tilpasninger. Det vil ofte være det første sted man leder og gennemgår en hængemappe med bl.a. avisudklip. Arkivet har samlet ca. 6.500 hængemapper med diverse lokalhistoriske emner. På Arkiv.dk har du mulighed for at søge på indholdet. 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki