Private arkivalier

Stadsarkivet modtager og bevarer arkivalier fra private kilder. Det vil sige foreninger, privatpersoner og virksomheder. Afleveringen er frivillig og foregår i reglen på arkivskaberens eget initiativ.

Private arkivalier 640x400

Nedenstående oversigt er blot et udpluk af arkivets private arkivalier, så du kan danne dig et indtryk af indholdet og variationen af materialet.

Foreningsarkiver

Arkivet har arkiver fra ca. 650 private foreninger. Det drejer sig om politiske foreninger, fagforeninger, kulturelle foreninger, sportsforeninger, selskabelige foreninger med videre. Materialet består typisk af:

  • Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
  • Medlemsblade, foldere om særlige begivenheder, jubilæumsskrifter
  • Scrapbøger og avisudklip
  • Fotografier fra begivenheder i foreningen, formænd o.lign.
  • Videoer/CD-R
  • Regnskaber (men ikke alle regnskabsbilagene!)
  • Internetsider printet ud på papir eller lagt på en CD


Personarkiver

Arkivet opbevarer ca. 500 privatarkiver, heriblandt fra en lang række lokale personligheder, blandt andet tandlæge Gustav Lind, kæmner og lokalhistorikeren J.O. Brandorff, lokalhistorikeren P. Eliassen, men også en langt række mindre kendte. 

Virksomhedsarkiver

Stadsarkivet opbevarer arkiver fra en lang række lokale firmaer, blandt andet bryggeriet Slotsmøllen, Volkerts Fabrikker, Hørfabrikken og forskellige arkitektfirmaer. Flere lokale virksomheder har afleveret deres arkiv til Erhvervsarkivet i Århus. Stadsarkivets forenings-, privat- og virksomhedsarkiver er søgbare i søgningen forneden.

Arkivalierne fra privatpersoner og foreninger befinder sig med enkelte undtagelser i Skolegade, medens virksomhedsarkiverne befinder sig i et fjernmagasin. Det vil ofte være en god idé at kontakte arkivet før et besøg, således at arkivalierne kan findes frem/hentes i fjernmagasin før besøget.


Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki