Mikrofilm

På Stadsarkivets læsesal finder du kopier af materiale fra det statslige arkivvæsen dels i mikrofilm, dels som fotokopier. Mere materiale vil normalt kunne findes på landsarkiverne eller på Rigsarkivet. På læsesalen findes et mikrofilmlæseapparat med læse-, kopierings- og scanningsmulighed.

mikrofilm flad 640x400

Nedenstående er kun en summarisk fortegnelse.

Kirkebøger

Store dele af kirkebøgerne i Danmark findes indscannet på arkivalieronline i perioden 1645-1960. De samme sogne findes også på arkivet som mikrokort.

På mikrokort har vi desuden op til 1891: Anst, Gjesten, Hejls, Herslev, Hjarup, Jordrup, Lejrskov, Skanderup, Taps, Taulov, Vejstrup, Vamdrup, Vester Nebel, Ødis og Øster Starup. 

Flere af kirkebøgerne har vi maskinskrevet - dvs. "oversat" fra den originale gotiske skrift. Enkelte sogne har vi udelukket maskinskrevet. 

Folketællinger

Stadsarkivet har normalt folketællinger som mikrofilm eller på mikrokort. For Kolding Købstad har vi folketællingerne 1787-1911. For omegnssogne har vi folketællingerne 1787-1921 (dog ikke 1916). Ved de ældre folketællinger (før 1845) har vi flere sogne i fotokopi. Desuden har vi afskrifter af flere sogne f.eks. Alminde. Folketællingerne er normalt fotograferet herredsvis, det vil sige sogne i Kolding Kommune vil findes sammen med sogne uden for Kolding Kommune.

Fra Anst Herred (sognene Anst, Bække, Gesten, Hjarup, Jordrup, Lejrskov, Seest, Vamdrup, Skanderup, Veerst) har vi 1787-1921 (ikke 1916). Fra Brusk Herred (sognene Alminde, Bramdrup, Harte, Eltang (herunder Nr. Bjert), Herslev, Kolding Land-sogn/Landdistrikt, Sdr. Vilstrup, Vester Nebel, Viuf, Øster Starup) har vi 1787-1921 (ikke 1916). Fra Tyrstrup Herred/Kolding Herred (sognene Bjert, Dalby, Hejls, Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert, Taps, Vejstrup, Vonsild, Ødis) har vi 1855-1921 (dog ikke 1916). Folketællingerne kan også ses på arkivalieronline.

Skifteprotokoller

Kolding byfoged skifteprotokol/skiftebreve/skiftesagsliste 1687-1901, Elbo-Brusk-Holmans Herreder 1799-1810, 1851-1868, Kolding Herred skifteprotokol/skifteregistrering 1892-1917 (alle som mikrofilm). Desuden haves skifteprotokoller fra Koldinghus Rytterdistrikt 1687-1765 (som fotokopi med register). Skifteprotokollerne kan også ses på arkivalieronline.


Skøde- og pantearkivalier

Kolding byfoged 1691-1871 (mikrofilm), Kolding købstad realregister til skøde- og panteprotokoller ca. 1844-1924 (mikrofilm, bygrunden dog som fotokopi), Elbo-Brusk-Holmans Herreder 1771-1899 (mikrofilm), Kolding Slotsgrund (Landdistrikt) 1852-1931 (mikrofilm), Tyrstrup Herred skyld- og panteprotokoller 1669-1887 (delvis fotokopi, delvis mikrofilm), realregistre cirka 1844-1924 fra sognene Almind, Bramdrup, Dalby,
Eltang, Harte, Hejls (delvis), Seest, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Vejstrup, Taps, Vester Nebel, Viuf, Vonsild, Ødis, Øster Starup.

Brandforsikringsarkivalier

For Kolding Købstad har vi brandforsikringsprotokoller 1761-1874 som fotokopier med specielt udarbejdede registre. For omegnen har vi mikrofilm 1769-1872 fra Brusk; Anst og Tyrstrup Herred, idet dog primært mikrofilm fra sognene i det nuværende Kolding Kommune er købt. Brandforsikringsarkivalierne kan også ses på arkivalieronline.


Udskrivningsarkivalier

Kolding Byfoged: Lægdssedler med til- og afgangslister for landlægdet 1808, 1843-1860 (lægd 101), sessionsudtog 1802-1853, søruller 1806-1861, diverse militærpas 1855-1872, sørullen 1799-1851. Elbo-Brusk-Holmans Herreder lægdsruller og sølimiter 1789, 1795, cirka 1820-1861. Udskrivningsarkivalierne kan også ses på arkivalieronline.


Bystyret i Kolding Købstad

Kolding Bys bog 1490-1635 (mikrokort og afskrift), rådstueprotokoller 1630-1877 (mikrofilm), kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokoller 1848-1865 (fotokopi), borgerrepræsentations forhandlingsprotokoller 1838-1868 (fotokopi), kæmnerens regnskabsbøger 1582-1647 (fotokopi), kronologisk register til borgerskabsbreve 1743-1882 (fotokopi), bygningskommissionens forhandlingsprotokoller 1850-1923 (fotokopi), skattemandtaller 1663-1913 (ukomplet) (mikrofilm), Kolding Købstads regnskaber 1663-1849 (mikrofilm), fattigvæsnets protokoller 1709-1905 (mikrofilm).

Stadsarkivet er arkiv for Kolding Kommune, det vil sige nyere arkivalier (efter ca. 1870) findes i original i arkivet, dog ofte i et magasin, hvorfra der er et par dages ekspeditionstid. Byrådets og de kommunale udvalgs protokoller har vi også som mikrofilm på arkivets læsesal.


Lensregnskaber

For Koldinghus Len: som mikrofilm har vi lensregnskaber 1610-1661 og skattemandtalsregistre 1610-1657. Lensregnskabet 1610-11 er trykt og udgivet som bog i 1984. Lensregnskabet 1635-36 (udgiftsregnskabet) har vi som afskrift.


Koldinghus Rytterdistrikt

Skifteprotokoller 1687-1765 (enkelte årgange findes ikke, fotokopier med register), sessionsprotokoller 1713-1765 (mikrofilm), jordebog 1733 (mikrofilm), fæstespecifikationer 1721, resolutionsprotokol 1725-1765(mikrofilm), ægtbøger 1727-1749 (mikrofilm), konceptskifter 1720-1732, 1742-1763 (mikrofilm).

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki