Kort og tegninger

Kort og planer

Stadsarkivets samling af kort og planer stammer for størstedelens vedkommende fra Kolding Kommunes Tekniske Forvaltning.
Herudover har Stadsarkivet en samling af kopier af de ældste kort fra Koldingområdet fra Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv i København.

Kort og tegninger 640x400

Planer er kort med indtegnede forandringer f.eks. vejplaner og forslag til ændringer af vejforløb. Planerne er almindeligvis mere detaljerede end kortene og omfatter mindre områder. Kort og planer er registret særskilt og er søgbare nedenfor. Kort har første bogstav K og planerne forbogstav P. P-numre større end 999 er dog plakater.


Bygningstegninger

Stadsarkivets samling af bygningstegninger omfatter:

  • Tegninger i ældre byggesager fra Kolding Kommune
  • Arkitektarkiver, bandt andet fra arkitekterne Ernst Petersen og Sigurd Madsen
  • Ingeniørarkiver, bandt andet fra Mikkel Thomsen, J. Krenk, Møller Pedersen og Holm Christensen
  • Ældre tegninger af Kolding Kommunes ejendomme

Af bygningstegningerne er kun de ældre tegninger af kommunens søgbare, markeret med T i søgeresultatet. Tegninger der indgår i et arkitekt- eller ingeniørarkiv er kun i begrænset omfang søgbare, medens tegninger i byggesager ikke er søgbare. Her er det gennem den enkelte byggesag, at man skal identificere tegningen.

Kommunens nyere byggesagsarkiv, som også rummer gamle byggesager fra begyndelsen af 1900-tallet, kan tilgås digitalt via digitalt byggesagsarkiv 

 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki