Kommunale arkivalier

Kolding Stadsarkiv er offentligt arkiv for Kolding Kommune i henhold til Arkivloven og Vedtægt for Kolding Stadsarkiv. De kommunale arkivalier omfatter bl.a. forhandlingsprotokoller fra byråd, sogneråd og kommunale udvalg, sager behandlet af udvalgene, skoleprotokoller, fattig-/socialvæsenssager og byggesager fra private.

Kommunale arkivalier 640x400

Stadsarkivet har de kommunale arkivalier fra Kolding Kommune tilbage til 1842. For Kolding Købstad er arkivalierne før 1869 imidlertid afleveret til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg eller Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. De kan søges via Statens Arkivers arkivdatabase DAISY.

De kommunale arkivalier er stadsarkivets mest omfattende arkivaliegruppe. Det mest benyttede findes i nærmagasin i Skolegade, hvorimod størstedelen af materialet skal hentes i fjernmagasin. Du kan søge efter de kommunale arkivalier via søgefunktionen nederst på siden. Det er ikke muligt at søge direkte på enkeltpersoner og huse, når det gælder kommunale arkivalier. Enkeltsager optræder typisk som del af journalsager inden for et bestemt område. Derfor kræver det, at man ved eller har en formodning om i hvilken journalgruppe, man skal lede efter en enkeltsag.

Kolding Kommune er sammenbragt af flere forskellige tidligere kommuner med hver deres administration og papirskabelse samt ordning og arkivering.

Kolding Kommune Kombineret 640x254

Her en illustration af udviklingen af Kolding Kommune. Første kort dækker Kolding Kommune i perioden 1930-1970. Det andet kort Kolding Kommune i perioden 1970-2006 og endelig Kolding Kommune i perioden 2007 og frem.

For det område, der udgjorde Kolding Kommune 1930-1970, har stadsarkivet kommunale arkivalier tilbage til 1867. Kommunale arkivalier fra før den tid skal søges i Landsarkivet i Viborg. På stadsarkivet findes kopier af dele af materialet i Viborg samt en fortegnelse over det.

I 1969-1970 blev sognekommunerne Eltang-Vilstrup, Almind, Viuf, Harte-Bramdrup, Seest, Vonsild, Dalby, Sønder Bjert og Sønder Stenderup indlemmet i Kolding Kommune. Arkivalierne fra de tidligere sognekommuner går tilbage til 1842, men er generelt mindre velbevaret/komplette end arkivalierne fra det gamle Kolding Kommune.

I 2007 blev Kolding Kommune udvidet med kommunerne Vamdrup og Lunderskov, dele af Christiansfeld Kommune og Vester Nebel fra Egtved Kommune. De kommunale arkivalier fra Vamdrup Kommune og dens forgængere, Hjarup-Vandrup Sognekommune, Hjarup Sognekommune og Ødis Sognekommune findes i Kolding Stadsarkiv.

De kommunale arkivalier fra Lunderskov Kommune og dens forgængere Skanderup Sognekommune og Lejrskov-Jordrup Sognekommune findes i Kolding Stadsarkiv. Arkivalierne fra V. Nebel findes på Vejle Stadsarkiv (dog undtaget Vester Nebel Skole).

De kommunale arkivalier fra Christiansfeld Kommune 1970-2006 findes i Kolding Stadsarkiv. Arkivalierne fra Hejls sognekommune 1866-1970, Vejstrup Sognekommune 1866-1970 og Taps Sognekommune 1966-1970 findes i Landsarkivet i Viborg, medens arkivalierne fra de sydlige dele Christiansfeld Flække(kommune) 1872-1970, Tyrstrup Sognekommune 1866-1970, Aller Sognekommune 1920-1970, Frørup Sognekommune 1920-1970 og Stepping Sognekommune 1920-1970 findes i Landsarkivet i Aabenraa.

Arkivalier skabt af forvaltninger og institutioner i Kolding Kommune er tilgængelige for alle interesserede 20 år efter de er skabt. Arkivalier indeholdende personfølsomme oplysninger er dog først tilgængelige efter 75 år. Der kan søges om dispensation for de gældende tilgængelighedsregler ved henvendelse til Kolding Stadsarkiv. Læs mere om adgang til arkivalierne her.

 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki